Fastligger / Sæsonpladser

Alle vores fastliggerpladser er priserne inklusiv 2 personer, gæstekort*, målerleje, gratis bad og brug af servicebygninger. Den indendørs pool er gratis i forår/efterår men koster 15 kr når den udendørs pool er åben. Se yderligere betingelser i bunden af siden.

Fastliggerplads 27.3 - 1.10 (20.10)Sæsonplads 2024Pris DKK.
Inklusiv i sæsonpladsen 27.3-1.10Sæsonplads, 2 personer, målerleje, gæstekort, Wi-Fi, brusebad, adgang til pool# 9.900
Tillæg for 1.10-20.10Tillæg for 3 ekstra uger, til og med uge 42500
Børn eller børnebørn 0-17 år600
Ekstra voksen 18 år +18 - år1000
Strømtilslutning inklusiv 200 KwHForventet kw pris 4,50900
Tillæg for stor plads Plads nummer 225-226-227-228-294-293-292-292-273-274-275-276-295-296-297-298-299-531-532-533-534-535-539-540-541-542-543-544-545-546-5471000
Tillæg for plads med vand og afløbPlads nummer 503-504-505-506ikke muligt
Ekstra bil Hvis du ønsker 2 biler inde på pladsen. Bilerne skal kunne holde på din plads400
Hund 150
Fastliggerplads 27.3 - 23.6 (7.7)
Forårsplads 2024Pris DKK.
Inklusiv i sæsonpladsen 27.3 - 23.6Sæsonplads, 2 personer, målerleje, Wi-Fi, gæstekort, brusebad, adgang til pool# 3400
Tillæg for 23.6 - 7.7Tillæg for 2 ekstra sommeruger1.500
Børn eller børnebørn 0-17 år350
Ekstra voksen 18 år +18 - år600
Strømtilslutning inklusiv 100 KwHForventet kw pris : Kr 4,50450
Tillæg for stor plads 500
Tillæg for plads med vand og afløbPlads nummer 503-504-505-5061000
Ekstra bil Hvis du ønsker 2 biler inde på pladsen. Bilerne skal kunne holde på din plads400
Hund 75
Fastliggerplads 30.6 - 4.8
Sommerplads 2024Pris DKK.
Inklusiv i sæsonpladsen 1.7 - 6.8Sæsonplads, 2 personer, målerleje, Wi-Fi, brusebad, adgang til pool# 6.950
Tillæg for 23.6-30.6Tillæg for 1 ekstra uge.1.000
Børn eller børnebørn 0-17 år600
Ekstra voksen 18 år +18 - år800
Strømtilslutning inklusiv 100 KwH450
Tillæg for stor plads Plads nummer 225-226-227-228-296-297-298-299-532-533-534-535-500
Tillæg for plads med vand og afløbPlads nummer 503-504-505-506-ikke muligt
Ekstra bil Hvis du ønsker 2 biler inde på pladsen. Bilerne skal kunne holde på din plads400
Hund 100
Fastliggerplads 4.8 - 20.10
Efterårsplads 2024Pris DKK.
Inklusiv i sæsonpladsen 11.8 - 1.10Sæsonplads, 2 personer, målerleje, Wi-Fi, gæstekort, brusebad, adgang til pool# 2.750
Tillæg for 4.8 - 11.8Tillæg for 1 ekstra sommeruge750
Tillæg for 1.10-20.10Tillæg for 3 ekstra uger til og med uge 42500
Børn eller børnebørn 0-17 år350
Ekstra voksen 18 år +18 - år600
Strømtilslutning inklusiv 100 KwH450
Tillæg for stor plads Plads nummer 225-226-227-228-296-297-298-299-532-533-534-535-500
Tillæg for plads med vand og afløbPlads nummer 503-504-505-506-1000
Ekstra bil Hvis du ønsker 2 biler inde på pladsen. Bilerne skal kunne holde på din plads400
Hund 75
Fastliggerplads 1.10 - 1.4
Vinterplads 2023/2024Pris DKK.
Inklusiv i sæsonpladsen 22.10 - 1.4Sæsonplads, 2 personer, målerleje, gæstekort, Wi-Fi, brusebad3300
Tillæg for 1.10 - 22.10Tillæg for 3 ekstra uger500
Børn eller børnebørn 0-17 år300
Ekstra voksen 18 år +18 - år500
Strømpakke 100 kw450
Tillæg for stor plads Plads nummer 225-226-227-228-291-292-293-294-295-296-297-298-299-532-533-534-535-250
Tillæg for plads med vand og afløbPlads nummer 503-504-505-506-ikke muligt
Ekstra bil Hvis du ønsker 2 biler inde på pladsen. Bilerne skal kunne holde på din pladsikke muligt
Hund 75
Månedsplads kun hverdag (søndag aften -fredag morgen)

Håndværkerplads 2023/2024Pris DKK.
Inklusiv i pladsen 1.1-30.6 / 1.8-31.12plads, 1 person, strøm på måler brusebad, Wi-Fi, kun ophold i hverdage1700
Tillæg for maj-juni-augusttillæg pr md i sommermåned (Ikke muligt i juli måned)300
Ekstra person18 - år1000
Strøm efter forbrugAfregning pr md 5,00
Tillæg for stor plads Plads nummer 225-226-227-228-296-297-298-299-532-533-534-535-ikke muligt
Tillæg for plads med vand og afløbPlads nummer 503-504-505-506-ikke muligt
Ekstra bil Hvis du ønsker 2 biler inde på pladsen. Bilerne skal kunne holde på din pladsikke muligt

Yderligere information og betingelser

FASTLIGGER / SÆSONPLADSER

Fastligger/sæsonpladsen omfatter lejer, dennes ægtefælle/samlever og indskrevne hjemmeboende børn eller børnebørn. Du har som fastligger – gratis brusebad – gratis dagsgæster/gæstekort – 20% rabat på overnattende gæster i din vogn. – gratis indendørs pool (når den udendørs ikke er åben) Gratis udendørs pool –

Du er velkommen til at benytte pladsen alle hverdage, weekend, ferier og helligdage i perioden (Vintersæson gælder specielle vilkår)

TV stuen eller Trampes hule, kan reservers gratis, hvis du vil holde en fødselsdag eller i er mange samlet. Så har i et sted at spise og hygge sammen. I skal bare sørge for at der er ryddet op og gjort rent efter festen.

Gratis fastligger plads? Hvis du har en nyere campingvogn, kan også leje din campingvogn ud i ferier og sommerperioden. Kom ind og hør hvor meget, vi kan leje din vogn ud for.

Fastligger pladserne må bruges alle dage i perioden. Pladsen skal være opstillet min 50% af perioden.

Vinterplads I må kun benyttes i weekender og ialt 2 sammenhængende uger i perioden 1.10 (20.10) – 31.3

Vinterplads II må benyttes 16 overnatninger, pr person, ialt i peroden 1.10-31.3

LEJEBETINGELSER FOR SÆSONPLADSER

Ved bestilling af sæsonplads, fremsender Tornby Strand Camping kontrakt for sæson, og ved lejers accept ved denne, indgår begge parter nærværende aftale. Aftalen bekræftes af lejer ved at fremsende mail til mail@tornbystrand.dk, med navn og fødselsdato, på alle personer der er indskrevet på pladsen.

For udlejer, bekræftes aftalen ved fremsendelse af denne e-mail.  – Således erklærer lejer, også at have læst og accepteret betingelserne som ses nedenfor.

BETALINGSBETINGELSER:

For at din bestilling af sæsonplads er bindende skal der indbetales et reservationsgebyr ved bestilling af pladsen. Hvis du har en plads, og ønsker samme plads efterfølgende sæson skal der betales reservationsgebyr senest ved afrejse eller sæsonens slut. Reservationsgebyr er 1.000,00 kr, beløbet fratrækkes ved sæsonstart. Der skal betales minimum halvdelen af det fulde beløb senest den 1. marts og resten af beløbet skal være indbetalt senest 1. juni. Forårs / efterårs / vinter sæsonpladser skal hele beløbet betales senest ved sæsonstart. Der vil blive opkrævet et gebyr, ved for sen betaling.
Ved manglende eller sen betaling forbeholder vi os ret til at leje pladsen til anden side.
AFBESTILLING:
Reservationsgebyr tilbagebetales ikke hvis pladsen afbestilles, eller hvis vognen sælges til anden side. Den betalte leje tilbagebetales ikke hvis pladsen forlades før sæson slut. Forudbetalt leje kan ikke overdrages til andre brugere hvis vognen sælges.

BRUGERE AF SÆSONPLADSEN

Lejer, dennes ægtefælle eller samlever, børn og børnebørn kan indskrives som brugere af vognen. Ovenattende gæster skal betale overnatningsgebyr. Som fastligger får jeres gæster 20% rabat på overnatningsgebyret når de overnatter i jeres vogn. Pladsen kan ikke overdrages til andre, hvis den ikke benyttes eller hvis vognen skifter ejer.

REGISTRERING AF CAMPINGVOGNE:

I henhold til campingreglementet, skal alle de campingvogne, der står på campingpladserne kunne identificeres. Campingvognene skal enten være registreret i henhold til dansk eller udenlandsk færdselslov (dvs. at en campingvogn lovligt skal kunne kobles på et køretøj og lovligt kunne køres fra en campingplads til en anden campingplads i hjemlandet), eller de skal være registreret med Camping ID-nr og årsmærke (den grønne plade). ID-pladen skal enten placeres bag på campingvognen, hvor nummerpladen normalt placeres, eller i vinduet, som vender ud mod vejen. ID-pladerne og årsmærker kan købes i informationen.

PLADSERNE

I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn telt mm. opstilles så det ikke forringer naboens opstillingsmuligheder. Der skal derfor overholdes 1,5m meter til alle skel. Hvis vogn telt eller andet er placeret nærmere end 1,5 m til skel, skal det flyttes. Hvis noget står for tæt på skel, eller vi af myndighed bliver bedt om at rette op på brandafstand, vil telt, vogn m.m. blive flyttet også uden i er informeret.

Det er tilladt at opstille èn campingvogn, èt fortelt og evt. èt redskabstelt pr. plads. Alt, hvad der ikke placeres indenfor ovenstående, skal fjernes hver gang pladsen forlades. Flagstænger, antenner og lignende er ikke tilladt andre steder end på campingvognen.

Benyttes læsejl permanent, skal målene ligeledes opfyldes. Husk afstanden også gælder opbevaringstelt. Faste gulve skal være dækket af teltet. Der må ikke laves terrasser hegn eller lign. Campisten skal altid overholde Campingrådets regler. Oprydning/pasning af området omkring jeres vogn, påhviler lejeren. Hold pladsen pæn og ryddelig. Benyttes pladsen under vognen til opbevaring, skal der monteres skørter, da dette ikke må være synligt. Slå græs og kanter med rimelige mellemrum ca. hver 2.uge. (græsslåmaskine udlånes ved henvendelse i informationen) Ved misligholdelse af dette punkt, vil campingpladsen selv påtage sig opgaven og opkræve et gebyr på 75 kr. pr. gang.

Det er ikke tilladt at bruge roundup eller anden for ukrudtsgift. Græs affald skal smides i container ved affaldspladserne, som er mærket græs og grene. Al beskæring, klipning og gravning på campingpladsen må kun foregå ved aftale med lejrchefenDer opkræves et gebyr på minimum kr. 1000.- for genetablering, hvis der graves på enheden, eller beskæres uden at lejrchefen har givet sit samtygge.

Campingvogn og fortelt skal holdes pæne, rene og fri for alger. Pladsen rund om vognen skal ligeledes holdes pæn og ryddelig.

Uoverensstemmelser med lejrchefen, eller overtrædelse af én eller flere regler vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten, og lejer vil herefter omgående kunne bortvises fra pladsen. Der tilbagebetales intet af lejen hvis kontrakten bliver misligeholdt. Der kan tilkomme et gebyr for genetablering af plads mm. ved misligholdelse af kontrakten.

PARKERING AF BILER OG KØRSEL PÅ PLADSEN:

Kun en bil pr. enhed. Hvis der ikke er plads til bilen skal parkering foretages på gæsteparkeringen ved indkørslen til campingpladsen.

Det er ikke tilladt at parkere bilen på en ubenyttet pladsenhed, da det er til stor gene for de turister, vi sender hen på det, som vi tror, er en ledig plads.

HUSK: motion er sund. Spar bilkørsel til toiletbygningerne og butikken (det er godt for miljøet) tag i stedet cyklen eller brug benene (det er godt for din sundhed)

Derfor skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige og altid foregå i skridt tempo. MAX 10 KM/T.

Kørsel kun må ske mellem 6.30 – 23.00 af hensyn til dine medcampister. Bommen er lukket mellem 23.00 og 6.30 Ved alvorlig akut sygdom, eller hvis der skal ambulance på pladsen, kontaktes vi på telefon 98 97 78 77, eller alarmknap ved receptionen.

Bliver vi kontaktet for at åbne bommen mellem 23.00 og 6,30 fordi at du / i har glemt at flytte bilen eller anden ikke kritisk situation, koster det 300 kr. Dog ikke ved alarm eller lign.

BOPÆL:

Pladsen må gerne benyttes i hverdage, weekender samt ferie og helligdage, dog må man ikke have fast bopæl på campingpladsen, man skal have en anden registreret bopæl (folkeregister adresse). Der er særlige regler for benyttelse af campingvognen til vintercamping, disses kan læses på hjemmesiden.

GÆSTER*:

Det er gratis at modtage dagsgæster på campingpladsen, som fastligger. Som gæst har man adgang til hele pladsen, dog ikke brusebad og områderne ved de to swimmingpools. Der kan købes adgang til pool pr. gæst. Spørg om din gæst må være med ved aktiviteter og arrangementer.

Vi har valgt ikke at have tid eller pris på gæstebesøg, men vi anser at en acceptabel tid, som gæst på pladsen, vil være 4-5 timer ad gangen. Gæstebiler parkeres på p-pladsen lige før bommen. Skal gæsten af en eller anden årsag med ned på pladsen i bil, køres fastliggerens bil ud i stedet. Da der kun må være en bil ad gangen på hver enhed (også i yderperioderne).

Gæster skal forlade pladsen senest kl. 22.30, derefter vil gæsten betragtes som campist, og I skal betale for almindeligt overnatningsgebyr for gæsten samt fremvise gyldigt campingpas. Det er lejerens ansvar, at deres gæster overholder campingpladsens regler. Hvis i har overnattende gæster, som ikke er indskrevet eller betalt for, vil dette blive betragtet som tyveri, samt misligholdelse af kontrakten og dermed bortvisning af hele enheden fra pladsen.

HUSDYR:

Hunde er velkomne, men skal være i kort line og luftes udenfor pladsen eller i hundeskoven. ”sker uheldet” skal hundens efterladenskaber fjernes med det samme. Husk også at samle op i hundeskoven. Af samme grund henstiller vi til, at luftning af hunde foretages af voksne personer, og ikke af mindre børn. Lad ikke jeres hund være alene i fortelt / campingvognen / hundeskov – og husk at en gøende og/eller løsgående hund er til stor gene for de omkringliggende gæster.

Husk at det er din pligt at samle op efter din hund.

ELMÅLER:

Det er lejerens ansvar at kontrollere måleren jævnligt, Ved fejl på måleren, vil campingpladsen anslå et forbrug. Ved fejl kontakt omgående lejerchefen, så vi kan udbedre fejlen. Vi anbefaler, at Strømkablet frakobles, ved campingvognen, hver gang man forlader pladsen i mere end et døgn, af hensyn til brandfare, og/eller kortslutning. Det er lejerens ansvar at kontrollere om der er strøm. Vi påtager os intet ansvar for tab af f.eks. kølevarer i forbindelse med strømsvigt. Strømprisen kan ændres i takt med prisen på markedet.

LAVSÆSONERNE:

I lavsæsonerne kan der være begrænset åbningstider i informationen, derfor vær sød at respekter dette og tilpas dine ærinder til åbningstiderne. Ved akut behov er vi selvfølgelig altid til rådighed og behjælpelige, hvis det er muligt. Brug af alarmknappen på informationsdøren eller ring på telefon +45 98977877.  Købmand og swimmingpool vil ligeså have begrænsede åbningstider. Åbningstiderne kan ses på dørene eller spørg i informationen. Der kan ligeledes være reducering af faciliteter. Eks. hoppepuder kan være slået ned, lukning af nogle toiletrum, pool osv.

RENGØRING:

I højsæsonen vil der være rengøring på bestemte tider. I resten af sæsonen vil der ikke være tider på rengøringen, derfor henvises til næste servicebygning. Respekter dette og brug næste bygning, når der pågår rengøring.

CAMPINGPLADSENS RÅDIGHED OVER PLADSERNE:

Ved træfældning, forbedring af pladsen, ny etablering eller andet har campingpladsen ret til at lave om på den enkeltes plads, dog rettes altid henvendelse først, så man har mulighed for evt. at finde en anden plads.

AFFALD:

Affald skal sorteres. De opstillede containere må KUN benyttes til alm. husholdnings affald i lukket poser. Følgende typer skal sorteres: Pap – Plastik – Metal – Gasdåser – Øl og drikkedåser – Madaffald – Restaffald

Alt andet affald og storskrald (Grill, havemøbler, gulvtæpper, gulve, telte mm.) skal fjernes ved egen foranstaltning. Der henvises til gratis aflevering af affald og storskrald på

AVV Genbrugsplads Hirtshals, Grævlingevej 13, 9850 Hirtshals

REGLER I SWIMMINGPOOL / LEGE RUM:

Alt ophold i disse områder er på eget ansvar. Hvis regler ikke overholdes vil i/du blive bortvist fra områderne, Der er alle video overvågning. Børn under 14 år skal være ifølge med voksne (person over 16 år) i pool området.

Åbningstider for uden/indendørspool kan ses på døren eller spørg i informationen. Alle indskrevne campister har gratis adgang til udendørspool. Alle gæster, som ikke bor på pladsen, skal betale pr gang  (max 2 timer). Indskrevne campister har gratis adgang til indendørs pool, når udendørspool er lukket. Ved åbning af udendørspool koster den indendørs pool at benytte. Fastliggere må ikke give gratis poletter til deres gæster. Poletter købes i informationen.

UDENDØRS POOL:

Alle skal bruse før brug af pool. Mad og drikke må ikke medbringes i pool området. Pool området er røgfrit område, se skiltning for hvor der må ryges og nydes mad og drikke. Hunde må ikke medbringes. Tag altid hensyn med bolde og badedyr. Vandballoner må ikke bruges i pool området, da de ødelægger poolens rensnings anlæg.

INDENDØRS POOL:

Indgang skal foregå gennem hoveddøren og karrusellen. Alle skal bade og vaske sig før brug af pool. Mad og drikke må ikke medbringes i svømmehallen. Hunde må ikke medbringes. Kun små badeting må medbringes, tag altid hensyn til dine medbader.

Husk børn under 14 år, skal være i følge med en voksen person over 16 år.

TRAMPES HULE:

Legerummet er til fri afbenyttelse af indskrevne campister og deres gæster. Husk ryd op efter dig selv. Informer dine børn/børnebørn om reglerne før brug af poolene og legerummet, så det bliver et rart sted at være for alle. Bygningen kan til tider blive brugt til spisning og fællesrum ved gruppe arrangementer.

LEG OG BOLDSPIL:

Campingpladsen har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn /børnebørn med at finde de steder, hvor der må leges og spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne. Hoppepuden må ikke benyttes med fodtøj, i regnvejr og hvis den ikke er helt pustet op.

HESTE/PONYER:

På campingpladsen bor der et par heste. Hestene må ikke fodres, uden i har fået tilladelse, da de kan blive syge og i værste tilfælde dø, hvis de får for meget foder. Vi sørger for at fodre og passe dem, hver dag. Hvis I opdager at der er noget galt med hestene, vil vi gerne have besked med det samme.

Det er ikke tilladt at gå ind i indhegningen til hestene. Husk der er strøm i hegnet.

VINTEROPBEVARING/VINTER SÆSON

Der er mulighed for vinteropbevaring, mod betaling. Vinteropbevaring skal meddeles og betales i informationen inden sæsonafslutning. Når pladsen forlades før vinteren, skal alle løse dele fjernes. Havemøbler mm. skal samles på gulvet foran campingvognen og tildækkes med evt. en presenning, hvis man ikke har et opbevaringstelt.
Har man ikke bestilt vinteropbevaring skal pladsen ryddes ved lejemålets ophør. Pladsen skal fremstå, som ved modtagelse, dvs. græs skal være klippet og alt skal fjernes. Vil der alligevel være noget på pladsen, vil der opkræves vinter opbevaringsgebyr. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne / telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning.

I er altid velkomne til at komme på pladsen i vinterhalvåret for at tilse vognen, men I skal holde bilen/knallert uden for pladsen også selvom bommen står åben. Vær altid opmærksom da vi arbejder på pladsen. Vinteropbevaring sker fra vintersæsonen starter frem til vintersæsonen slutter. Campingvognen kan som regel stå på samme plads som I har bestilt, der er bestemte områder af pladsen, der er godkendt til vinteropbevaring. Vi vil kontakte jer med henblik på at flytte vognen til opbevaringsområde hvis dette forlanges.
Husk alle bygninger på campingpladsen er røgfrie.
Vi kan være nødsaget til at bortvise campister, hvis regler ikke overholdes.

Vi ønsker jer et godt ophold
Hilsen
Tove og Morten